1992 - 2001: ĐỊNH HÌNH - KHAI PHÁ

Năm 1992, Công ty Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp được thành lập theo quyết định của Bộ xây dựng.

Khai phá và thành lập Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 (một trong những khu công nghiệp đầu tiên của cả nước).

Tham gia thi công xây lắp các công trình nhà xưởng khu công nghiệp cho các nhà đầu tư nước ngoài.

2001 - 2018: ĐỊNH HÌNH - PHÁT TRIỂN

Tham gia đầu tư các dự án Bất động sản nhà ở thương mại, nhà ở xã hội.

Tiếp tục đầu tư thành lập Khu công nghiệp Kim Hoa (Vĩnh Phúc).2018 - NAY: BỨT PHÁ

Tiên phong và cốt lõi phát triển các dự án nhà ở xã hội tại Đồng Nai và các tỉnh thành lân cận.

Phát triển mảng Bất động sản công nghiệp tại các khu công nghiệp của IDICO.