QUẢN LÝ HẠ TẦNG KHU CÔNG NGHIỆP

KHU CÔNG NGHIỆP NHƠN TRẠCH 1

- Địa điểm: Thị trấn Hiệp Phước, Xã Phước Thiền và Xã Phú Hội- Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

- Diện tích: 426,49 ha
DỰ ÁN NHÀ MÁY NƯỚC NGẦM TUY HẠ

- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 1 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

- Công suất xử lý: 23.000 m3/ngày đêmDỰ ÁN NHÀ MÁY XỬ LÝ NƯỚC THẢI KCN NHƠN TRẠCH 1

- Địa điểm: KCN Nhơn Trạch 1 - Huyện Nhơn Trạch - Tỉnh Đồng Nai

- Tổng diện tích nhà máy: 5 ha

- Công suất xử lý: 10.000 m3/ngày đêm