DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐƯỜNG QL 1K

DỰ ÁN KHU NHÀ Ở CHUNG CƯ CAO TẦNG ĐƯỜNG QL 1K

Địa điểm: Phường Hóa An, TP.Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai