CÔNG KHAI THÔNG TIN MÔI TRƯỜNG DỰ ÁN CHI NHÁNH CÔNG TY CP CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG – NHƠN TRẠCH

Ngày 14/8/2023 Công ty TNHH một thành viên Phát triển đô thị và KCN IDICO (Chủ đầu tư Khu công nghiệp Nhơn Trạch 1 – huyện Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã nhận được văn bản của Chi nhánh Công ty CP Công nghiệp Tung Kuang – Nhơn Trạch công khai thông tin môi trường dự án tại Khu công nghiệp Nhơn Trạch.